Wspieramy Innowacje:

Pozyskaj Dotacje na Rozwój Twojej Firmy!

Wierzymy, że innowacyjność i technologia są kluczem do rozwoju każdej firmy. Naszą misją jest umożliwienie przedsiębiorstwom osiągnięcia ich pełnego potencjału poprzez dostęp do finansowania niezbędnego do realizacji ambitnych projektów badawczych, cyfryzacyjnych i automatyzacyjnych.


Realizujemy naszą misję poprzez kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji - od przygotowania niezbędnych dokumentów, przez monitorowanie realizacji projektu, aż po specjalistyczne doradztwo w zakresie dokumentacji dla projektów wysokotechnologicznych i ich rozliczanie.


Oferujemy pomoc w pozyskaniu dotacji z programów regionalnych i unijnych, skupiając się na obszarach takich jak badania i rozwój, cyfryzacja, oraz automatyzacja i robotyzacja, aby Twój biznes mógł rosnąć i rozwijać się bez przeszkód.

 • 236 dotacji

  Udzieliliśmy pomocy w uzyskaniu ponad 236 dotacji.

 • Wiedza

  Dział Doradczy tworzą byli eksperci instytucji oceniających projekty unijne.

 • 76%

  Klientów ponownie korzysta z naszych usług.
 • 9 lat na rynku

  Istniejemy na rynku od 2015 roku.

Na co można przeznaczyć dotacje?

 • Start-up

  Wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej start-upu.
 • Usługi oraz podwykonawstwo

  Koszty wykonania ekspertyz, studiów, koncepcji, projektów technicznych, zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.
 • Modernizacja infrastruktury produkcyjnej oraz budynków

  W wyniku której zwiększy się energooszczędność procesów produkcyjnych oraz energooszczędność budynków
 • Zakup, instalacja i uruchomienie OZE

  Budowa nowej lub modernizacja istniejącej instalacji OZE
 • Środki trwałe oraz koszty inwestycji

  Możesz sfinansować środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia, aparatura, infrastruktura, a także wartości niematerialne i prawne. / Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how).
 • Audyt energetyczny

  Możesz sfinansować audyt energetyczny, plany i programy ochrony, studium wykonalności oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.
 • Informacja i promocja

  Sfinansujesz koszty informacji i promocji, uświadamiające, że przedsięwzięcie finansowane jest z programu NFOŚiGW. / Koszty działań marketingowych służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
 • Zarządzanie projektem

  Sfinansujesz koszty związane z realizacją zadań prowadzących projekt do celu.
 • Wynagrodzenia

  Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.
 • Najem, dzierżawa oraz leasing

  Do kosztów projektu możesz zaliczyć koszty najmu, dzierżawy gruntów, wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu, a także odpłatne korzystanie (wynajem lub leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (np. frezarka, CNC, prasa).

 • Roboty i prace budowlane

  Możesz sfinansować koszty takie jak zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków
  infrastruktura techniczna, której wymaga inwestycja, koszty remontów i adaptacji obiektów, oraz koszty związane z robotami budowlanymi, montażowymi, demontażowymi i rozbiórkowymi.
 • Nieruchomości

  Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej niezbędnej do realizacji projektu oraz na zakup gruntu.
 • Linia pilotażowa

  Do kosztów projektu możesz zaliczyć również wszystkie wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.
 • Surowce i materiały

  Dofinansowanie możesz przeznaczyć na wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.
 • Koszty szkoleniowe

Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Zakres naszych usług

Naszym Klientom zapewniamy zupełną pomoc w każdym aspekcie zdobywania funduszy unijnych. Od przeglądu planu, wymagań, poprzez fachowe porady, badania i dokumentację.

 • Bezpłatna analiza biznesowa

  Zbadamy, czy posiadasz odpowiednie zasoby techniczne, ludzkie i finansowe, aby skutecznie ubiegać się o europejskie dotacje.

 • Modelowanie projektu

  Aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji, przygotujemy starannie główne elementy projektu.

 • Przygotowanie wniosku

  Przygotujemy wszystko, co jest wymagane, aby przygotować ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie, po czym złożymy go.

 • Ocena wniosku

  Regularnie śledzimy strony internetowe instytucji, która przydziela fundusze europejskie oraz ocenia wnioski, a także zajmujemy się komunikacją z tą instytucją.

 • Umowa o dofinansowanie

  Przygotujemy i uzupełniamy wszystkie niezbędne papiery potrzebne do podpisania porozumienia o dofinansowanie.

 • Rozliczanie projektu

  Przygotujemy pracowników Twojej firmy do zrozumienia zasad zarządzania oraz rozliczania projektu. Ponadto, możemy wykonywać koordynację całego procesu.

Przygotowaliśmy dla Państwa listę najczęściej zadawanych nam pytań. Chętnie odpowiemy na nie również osobiście

Jak współpracujemy z Klientem?
Rozpoznanie projektu
Rozmowa z ekspertem ds. dotacji
Wstępna rozmowa z jednym z naszych ekspertów ds. pozyskiwania dotacji. To podczas tej rozmowy staramy się poznać i zrozumieć Państwa projekt, jak również sprawdzamy poprzez krótką ankietę potencjał Państwa pomysłu.
Analiza projektu
Rozmowa z panelem ekspertów
Bierzemy odpowiedzialność za Państwa projekty, dlatego to podczas panelu ekspertów skrupulatnie analizujemy aspekty projektu, takie jak jego wymagania techniczne, budżet, czas trwania itd. Po zakończeniu eksperckiego panelu oraz dyskusji podejmujemy decyzję, czy możemy wspólnie z Państwem przystąpić do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Weryfikacja finansowa przedsiębiorstwa
Podpisanie umowy
Sprawdzamy Państwa zdolność finansową pod kątem ubiegania się o możliwość pozyskania dotacji. Jeśli wszystkie informacje i wskaźniki są pozytywne, możemy rozpocząć proces podpisania umowy z naszą firmą mającej na celu ubieganie się o dotację.
Nasze wartości

Wartości, którymi wykazujemy się w naszej współpracy

z Klientami, są naszymi zasadami.

 • Rzetelność
  Rzetelność - staramy się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadą uczciwości.
 • Profesjonalizm
  Profesjonalizm - oferujemy wysokiej jakości usługi, w tym kompleksowe doradztwo i wsparcie techniczne.
 • Elastyczność
  Elastyczność - dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań Klienta, aby jak najlepiej dopasować się do jego wymagań.
 • Odpowiedzialność
  Odpowiedzialność - ponosimy odpowiedzialność za wszystkie wykonane usługi i zapewniamy szybkie i skuteczne rozwiązywanie ewentualnych problemów.
 • Zaufanie
  Zaufanie - staramy się budować pozytywne relacje z Klientem, oparte na wzajemnym zaufaniu.
 • Różnorodność

  Oferujemy szeroki wybór usług, dzięki czemu możemy dostosować je do indywidualnych potrzeb Klienta.

 • Przejrzystość
  Oferujemy jasne i przejrzyste warunki współpracy, w tym wyraźnie określony zakres usług i ich koszt.
 • Długoterminowość
  Prowadzimy długotrwałą współpracę, aby umożliwić Ci monitorowanie postępów, jakie podejmujemy, by uzyskać dla Twojej firmy europejskie finansowanie w sposób jasny i zrozumiały.

Dołącz do grona naszych Klientów

Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy
Zapraszamy na bezpłatny webinar

Ścieżka SMART:

Pozyskiwanie Wsparcia dla Innowacyjnych Projektów

Już w czwartek 6 Czerwca o godzinie 12:00
Days
Hours
Minutes
Seconds

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda