Kredyt Technologiczny

Rozwijaj swoją firmę dzięki Kredytowi Technologicznemu w ramach nowego Programu FENG na lata 2021-2027! Wsparcie dla MŚP we wdrożeniu innowacji technologicznych i produkcji nowych produktów oraz usług. Otrzymaj bezzwrotną dotację w postaci premii technologicznej na spłatę części kredytu technologicznego. Dotacja może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, w tym wydatki na budowę hal produkcyjnych, zakup maszyn, licencji, ekspertyz i wiele więcej!

Skorzystaj z usług banków współpracujących z BGK i zacznij rozwijać swój biznes już dziś!

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Nieruchomości

  Zakup nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, w tym prawa użytkowania wieczystego
 • Wartości niematerialne

  i prawne

  Koszty zakupu patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • Środki trwałe

  Zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych i używanych środków trwałych
 • Prace budowlane

  Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków
 • Najem, dzierżawa

  Koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli
 • Usługi doradcze

  Koszty wykonania ekspertyz, studiów, koncepcji, projektów technicznych
 • Poziom dofinansowania

  maksymalny poziom dofinansowania w ramach dotacji to 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Obejrzyj materiał video
Wszystko o Kredycie Technologicznym
 • Dla kogo?
  Aby starać się o Kredyt Technologiczny, musisz spełniać poniższe warunki:
  • Twoja firma posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  • Planujesz zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług, procesów
  • Planujesz wdrożenie własnej, nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług, procesów
  • Wdrożenie własnych lub nowych nabywanych technologii w postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych, nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • Termin składania wniosków
  Nabór wniosków w ramach Kredytu Technologicznego rozpocznie się 23.03.2023 r.

Premia technologiczna w 6 krokach

1
Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.
2
Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy warunkowej kredytu).
3
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie BGK przyznaje promesę premii technologicznej.
4
Zawarcie z bankiem umowy na kredyt.
5
Podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie.
6
BGK wypłaca premię technologiczną w trakcie realizacji projektu w ramach płatności częściowych i płatności końcowej.
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda