Dotacje i pożyczki z NFOŚiGW na innowacyjne technologie środowiskowe

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska.

W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.

Projekty muszą być spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych tj.: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingu, zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi, ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej

  Pożyczkę możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej niezbędnej do realizacji projektu oraz na zakup gruntu.
 • Roboty budowalne

  Możesz sfinansować koszty takie jak infrastruktura techniczna, której wymaga inwestycja, koszty remontów i adaptacji obiektów, oraz koszty związane z robotami budowlanymi, montażowymi, demontażowymi i rozbiórkowymi.
 • Środki trwałe oraz WNiP

  Możesz sfinansować środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia, aparatura, infrastruktura, a także wartości niematerialne i prawne.
 • Audyt energetyczny

  Możesz sfinansować audyt energetyczny, plany i programy ochrony, studium wykonalności oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.
 • Informacja i promocja

  Sfinansujesz koszty informacji i promocji, uświadamiające, że przedsięwzięcie finansowane jest z programu NFOŚiGW.
 • Zarządzanie projektem

  Sfinansujesz koszty związane z realizacją zadań prowadzących projekt do celu.
Premia innowacyjna i umorzenie
Dofinansowanie w formie pożyczki udzielane jest w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Warunki preferencyjne ustalone zostaną na drodze negocjacji, jednak oprocentowanie nie może być niższe niż 1%.
Po zakończeniu realizacji projektu NFOŚiGW przewiduje możliwość uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, poprzez anulowanie ostatnich rat pozostałych do spłaty.

Obowiązujący okres trwałości to 3 lata. Jeżeli w tym okresie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny założony w projekcie, Inwestor może złożyć wniosek o umorzenie 25% wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną.

Warunek:
Przeznaczenie kwoty umorzenia na realizację kolejnego wdrożenia tej samej technologii.
Obejrzyj materiał video
Wszystko o dotacjach i pożyczkach z NFOŚiGW
 • Dla kogo?
  • mikro przedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa
 • Termin składania wniosków
  Planowane są dwa nabory, alokacja każdego z nich to 1 mld zł.
  Pierwszy nabór fiszek trwa od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r.
  Drugi nabór planowany jest na przełomie sierpnia i września 2023 r.

  Nabór pełnych wniosków dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną, będzie otwarty przez 4 miesiące od daty zaproszenia Wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie.
Analiza przypadku
 • Beneficjent: mały przedsiębiorca z województwa podlaskiego
 • Pomoc regionalna: do 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Kwota pożyczki: 10 mln zł
 • Inwestycja zrealizowana w okresie 10.2023 r. - 12.2024 r.
 • Premia innowacyjna: 2 mln zł (10 mln zł x 20%) - obniżenie kwoty pożyczki 01.2025 r.
 • Okres trwałości: 01.2025 r. - 12.2027 r.
 • Umorzenie pożyczki: 2 mln zł [(10 mln zł - 2 mln zł) x 25%] w 01.2028 r. pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na kolejne wdrożenie.
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: PL6751702390

KRS: 0000783156

Made on
Tilda