Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz części woj. mazowieckiego.

Cele szczegółowe programu
 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce

Budżet całego Programu

2,65 mld EUR z EFRR (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Start-up

  Wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej start-upu
 • Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem
 • Usługi

  Zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • Koszty inwestycji
  Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how)

 • Informacja i promocja
  Koszty działań marketingowych służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
 • Poziom dofinansowania
  Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II a - 85% kosztów kwalifikowanych.
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II a wynosi 600 000 PLN.
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II b wynosi 3 000 000 PLN.
 • Dla kogo?
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz w przypadku projektu "Utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach którego
  wsparcie pożyczkowe będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej i pokrewnych" - Instytucje wspierające biznes (BGK)
 • Termin składania wniosków
  05.09.2023 - 31.10.2023

Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda