Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to komponent innowacyjnego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wspierający projekty B+R+I dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Konkurs jest koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Konkurs został już ogłoszony, a nabór wniosków w systemie ciągłym rozpoczął się 21 lutego 2023 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Wynagrodzenia
  Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.
 • Podwykonawstwo
  Do kosztów projektu możesz zaliczyć koszty usług podwykonawców, którym zlecisz przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.
 • Linia pilotażowa lub demonstrator technologii
  Do kosztów projektu możesz zaliczyć również wszystkie wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.
 • Surowce i materiały
  Dofinansowanie możesz przeznaczyć na wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.
 • WNiP
  Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.
 • Odpłatne korzystanie lub leasing
  Do kosztów projektu możesz zaliczyć wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu, a także odpłatne korzystanie (wynajem lub leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (np. frezarka, CNC, prasa).
 • Poziom dofinansowania
  • maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART to 80% kosztów kwalifikowanych
  • dla dużych przedsiębiorstw moduł obowiązkowy B+R to minimum 1 mln zł kosztów kwalifikowanych
Wszystko o programie Ścieżka SMART
 • Dla kogo?
  Obecny nabór przeznaczony jest dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na rynku krajowym lub zagranicznym. Program ma na celu wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie innowacji, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.
Termin naborów wniosków
w trybie ciągłym
 • 21 lutego – 12 kwietnia

  I nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł

  I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł • 13 kwietnia – 15 czerwca

  II nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł

  II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

 • 1 czerwca – 31 sierpnia

  nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł

  nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł

 • 6 lipca – 31 sierpnia

  nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP – alokacja 222 mln zł

  nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 445 mln zł

 • 5 września – 31 października

  III nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł

  III nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł

Dostępne moduły
 • Działalność B+R
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Kompetencje
 • Internacjonalizacja
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: PL6751702390

KRS: 0000783156

Made on
Tilda