Cel wykorzystania środków dotacyjnych
Na jaki cel planują Państwo
przeznaczyć uzyskaną dotację?

Działania badawczo-rozwojowe to prace skupiające się na tworzeniu nowych produktów, technologii lub usług oraz na znaczącym ulepszaniu istniejących rozwiązań. Proces B+R nie obejmuje jedynie drobnych poprawek, ale skoncentrowany jest na innowacjach, które mogą zmienić sposób funkcjonowania produktów, usług lub wprowadzić zupełnie nowe rozwiązania na rynek. Cel tych działań to przede wszystkim rozwój i wprowadzanie na rynek innowacji, które odpowiadają na konkretne potrzeby użytkowników lub rozwiązują istniejące problemy

Cyfryzacja to proces wykorzystywania technologii cyfrowych do przekształcania procesów biznesowych, produktów lub usług, aby uczynić je bardziej efektywnymi, dostępnymi i bezpiecznymi. Obejmuje to wprowadzanie systemów IT, które automatyzują i usprawniają działania, ułatwiając zarządzanie danymi i komunikację. Cyfryzacja niekoniecznie wiąże się z tworzeniem nowych produktów, ale raczej z ulepszaniem sposobu prowadzenia działalności poprzez technologie cyfrowe, co może obejmować oprogramowanie do zarządzania, cyfrowe platformy klientów czy zabezpieczenia danych.

Projekty wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi. Inwestycje obejmujące nabycie i wdrożenie robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie autonomicznego robota usługowego w procesach wspierających proces technologiczny (pakowanie, magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie).

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda