Kredyt Technologiczny

W dzisiejszych czasach technologia jest kluczowym elementem dla większości firm. Inwestycje w nowoczesne narzędzia i rozwiązania informatyczne stają się coraz bardziej istotne, aby firma mogła działać sprawnie i skutecznie konkurować na rynku. Jednakże, takie inwestycje często wymagają znacznych nakładów finansowych, które mogą być trudne do pozyskania przez wiele przedsiębiorstw. Dlatego, Program FENG na lata 2021-2027 wprowadza Kredyt Technologiczny, który pomoże firmom w rozwoju technologicznym.

Kredyt Technologiczny w ramach Programu FENG na lata 2021-2027 jest szansą dla przedsiębiorców.
W dzisiejszych czasach technologia jest kluczowym elementem dla większości firm. Inwestycje w nowoczesne narzędzia i rozwiązania informatyczne stają się coraz bardziej istotne, aby firma mogła działać sprawnie i skutecznie konkurować na rynku. Jednakże, takie inwestycje często wymagają znacznych nakładów finansowych, które mogą być trudne do pozyskania przez wiele przedsiębiorstw. Dlatego, Program FENG na lata 2021-2027 wprowadza Kredyt Technologiczny, który pomoże firmom w rozwoju technologicznym.

Kredyt Technologiczny to produkt finansowy oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który umożliwia finansowanie inwestycji w nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne. Kredyt Technologiczny w ramach Programu FENG na lata 2021-2027 jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), którzy planują inwestycje w nowoczesne technologie w celu poprawy efektywności i konkurencyjności swojej firmy.

Kredyt Technologiczny może zostać przeznaczony na finansowanie różnych inwestycji, takich jak: wdrożenie systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, modernizacja istniejących rozwiązań technologicznych oraz szkolenia pracowników z zakresu nowych technologii. Jednakże, koszty kwalifikowane muszą wynosić co najmniej 50 000 zł, a okres spłaty kredytu może wynosić od 12 do 84 miesięcy.

Ważną korzyścią dla przedsiębiorców korzystających z Kredytu Technologicznego jest możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków finansowych, takich jak niższe oprocentowanie czy też brak wymaganej gotówki własnej. Ponadto, kredyt ten umożliwia firmom uzyskanie dodatkowych środków na inwestycje, które mogą przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa i podnieść jego wartość na rynku.

Aby skorzystać z Kredytu Technologicznego w ramach Programu FENG na lata 2021-2027, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis inwestycji, w tym kosztorys oraz prognozy finansowe, które pozwolą bankowi na ocenę ryzyka kredytowego. Pozytywna decyzja kredytowa pozwala na otrzymanie finansowania na wskazane cele.

Kredyt Technologiczny w ramach Programu FENG na lata 2021-2027 jest szansą dla przedsiębiorców.

Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda