Robotyzacja i cyfryzacja

Już teraz duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją.
Dostępna pula środków przekracza miliard złotych.

Dostępna pula środków przekracza miliard złotych.
Z Programu A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach będą mogły skorzystać wyłącznie duże przedsiębiorstwa – tj. takie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników.
Wsparcie jest skierowane na duże, zintegrowane projekty inwestycyjne, które mają wartość co najmniej 8 mln zł netto i które mają na celu implementację kompletnych, inteligentnych linii produkcyjnych, dążąc do osiągnięcia przez firmę statusu inteligentnej fabryki (Smart factory).

Kluczowym celem takiego projektu powinna być robotyzacja procesów produkcyjnych oraz cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Inne cele tego projektu obejmują następujące działania:
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych);
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi;
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych;
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory);
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.
Realizacja działań z zakresu tej inwestycji pozwoli na:
 • wdrożenie nowych procesów, technologii, produktów, usług;
 • utworzenie nowych linii i zakładów produkcyjnych;
 • poprawę stanu posiadanej infrastruktury;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw;
 • podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego;
 • redukcję emisji środowiskowych, w szczególności gazów cieplarnianych;
 • zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych;
 • ograniczenie konsumpcji energii;
 • stworzenie specjalistycznych miejsc pracy;
 • poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • usprawnienie procesów produkcyjnych i biznesowych w przedsiębiorstwie;
 • przyspieszenie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0;
 • zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w dużych przedsiębiorstwach.
Nadzór nad procesem rekrutacji będzie sprawowało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Środki finansowe będą mogły być wykorzystane głównie na zakup maszyn i urządzeń oraz systemów zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0 – w tym roboty przemysłowe, technologie M2M, IoT, Big Data, czy sztuczna inteligencja (AI). Budżet projektu może również obejmować koszty prac budowlanych związanych z inwestycją.
Wsparcie będzie oferowane jako bezzwrotne dotacje. Procentowy udział dofinansowania będzie zależał od lokalizacji inwestycji i będzie wahał się od 20% do 50% kosztów netto, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda