Ścieżka SMART

Współczesna gospodarka wymaga stałego rozwoju, innowacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy potrzebują wsparcia w zakresie badań, rozwoju i innowacji (B+R+I). Jednym z kluczowych źródeł finansowania takich działań są fundusze europejskie, które pozwalają na realizację projektów B+R+I w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz dużych firmach.

Ścieżka SMART to jeden z komponentów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
2021-2027.
Współczesna gospodarka wymaga stałego rozwoju, innowacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy potrzebują wsparcia w zakresie badań, rozwoju i innowacji (B+R+I). Jednym z kluczowych źródeł finansowania takich działań są fundusze europejskie, które pozwalają na realizację projektów B+R+I w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz dużych firmach. Jednym z innowacyjnych programów, które mają na celu wspieranie projektów B+R+I jest program "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027". Program ten zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym ścieżkę SMART, która jest skierowana do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to program, który ma na celu wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych i regionalnych funduszy rozwoju. Program skierowany jest do przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym oraz instytucji naukowych i badawczych.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację projektów B+R+I. Wsparcie to może przybrać różne formy, w tym dotacje, pożyczki, gwarancje oraz instrumenty finansowe. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o konkursy, które są ogłaszane przez agencje rządowe lub regionalne. Konkursy te obejmują różne tematy, w tym innowacje, cyfryzację, ekologię oraz rozwój przedsiębiorczości.

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to jeden z komponentów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Jest to ścieżka skierowana do przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych firm, które planują realizację projektów B+R+I. Celem tej ścieżki jest wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług oraz w zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku.

Ścieżka SMART składa się z trzech elementów:
1. Projekt badawczo-rozwojowy
2. Szkolenia i konsultacje
3. Współpraca międzynarodowa
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda