Program FENG

Ścieżka SMART Dostępność

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza plan inwestycji na kwotę 445 milionów złotych, pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, przeznaczonych na projekty mające na celu poprawę dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Program "SMART dla Dostępności", którego celem jest mobilizowanie dużych firm do twórczego myślenia i działania, przyjmuje wnioski od 6 lipca do 31 sierpnia. Dzięki tej inicjatywie, przedsiębiorstwa mają okazję wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do istotnej poprawy warunków życia osób o specjalnych potrzebach.

Dzięki tej inicjatywie, przedsiębiorstwa mają okazję wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do istotnej poprawy warunków życia osób o specjalnych potrzebach.
NCBR, wspierane przez Fundusze Europejskie, zobowiązuje się do propagowania postawy społecznej opartej na uniwersalnych zasadach praw człowieka, sprawiedliwości, solidarności, niedyskryminacji i równości. W ramach konkursu, NCBR poszukuje nowatorskich pomysłów na usunięcie barier, które ograniczają możliwości osób o specjalnych potrzebach, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w różnych sferach życia. NCBR, poprzez udzielenie finansowania, zamierza wspomóc transformację tych pomysłów w realne produkty lub usługi.

"Specjalne potrzeby" to kategoria obejmująca szerokie spektrum sytuacji - dotyczy to osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, niesłyszących, osób z niepełnosprawnościami, a także osób z zaburzeniami psychicznymi lub intelektualnymi, w tym tych, które cierpią na choroby degeneracyjne związane ze starzeniem się lub zaburzenia rozwojowe.

W ramach konkursu, zgłaszane projekty powinny koncentrować się na rozwiązaniu problemów osób o specjalnych potrzebach, przyczyniając się do zwiększenia ich dostępności. Program skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, które planują realizować skomplikowane projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R), implementacją innowacji, budową infrastruktury B+R, rozwijaniem umiejętności pracowników i menedżerów, a także digitalizacją i ekologizacją swojej działalności.

Możliwości dofinansowania obejmują:
1. Projekty, które są zgodne z tematem naboru (rozwiązania problemów osób o specjalnych potrzebach, które istotnie przyczyniają się do poprawy dostępności, oraz wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację).
2. Projekty, które obejmują moduły takie jak: B+R, implementacja innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, internacjonalizacja, oraz rozwój kompetencji. Moduł B+R jest obowiązkowy, natomiast pozostałe moduły są fakultatywne.
Porozmawiajmy o Twojej potrzebie dofinansowania!
Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

G1ANT GRANTS SP. Z O.O.

ul. Słomińskiego 15/506A, II Piętro

00195 Warszawa


+48223784885

hello@g1ant.pl


NIP: 9512260795

KRS: 0000311470

Made on
Tilda